Bir Sığınak Nasıl kurulur? Nasıl Yürütülür? 
Mor Çatı Yayınları, Aralık 2007

Kitabın özgün adı: Away from Violence
Yayıma hazırlayan: Beril Eyüboğlu
Çeviri: Zeynep K. Korkman

Bir sığınak kurmak isteyen, planlama ve işletme konusunda temel bilgilere ihtiyaç duyan kadınlar ve kadın grupları, WAVE Koordinasyon Bürosu/Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Avrupa Bilgi Bürosuna'na sayısız sorular yönelittiler. Kılavuz bu ihtiyacı karşılamak için tasarlandı.

Mor Çatı Yayınları, Kasım 2003

Kitap 18-19-20 Kasım 2000'de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın ev sahipliğinde yapılan Kadın Sığınakları III. Kurultayı ve Antalya'da 24-25 Kasım 2001'de Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ev sahipliğinde yapılan Kadın Sığınakları IV Kurultayı'nı içeriyor.

Mor Çatı Yayınları, Temmuz 2000 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın çağrısı ve Heinrich Böll Vakfı'nın katkılarıyla İstanbul'da (1998) ve Mersin'de (1999), Türkiye'nin birçok şehrinden gelen katılımcılarla Kadın Sığınakları Kurultayları düzenlendi. 

Mor Çatı Yayınları, Mart 1998

Mor Çatı Yayınları Kadın İncelemeleri Dizisi'nin ikinci kitabı, Mor Çatı'ya başvuran kadınların yaşadıkları şiddete ait veri çözümlemelerini ve bir yıllık sığınak deneyimini anlatıyor.

Mor Çatı Yayınları, 1996
Bu kitabın gerçek yazarları yaşadığı şiddeti açıklamayı göze alan bine yakın kadındır. Bazıları ölüm tehlikesini, bazıları varolan sınırlı olanaklarını kaybetmeyi göze alarak konuşan, şiddeti ifadelendiren bu kadınlar, Türkiye'de ilk kez kadına yönelik üstü örtülü kalmış olan aile içi şiddeti tüm ayrıntılarıyla ortaya koydular.

Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası
K Yayınları, Ekim 1989 
Herşey 1987 yılının Şubat ayında başladı.. Çankırı'da bir yargıç, dayak yediği için boşanmak isteyen bir kadının talebini "kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek gerek" vecizesini (!) öne sürerek reddetmişti.