Mor Çatı Yayınları, Mart 1998

Mor Çatı Yayınları Kadın İncelemeleri Dizisi'nin ikinci kitabı, Mor Çatı'ya başvuran kadınların yaşadıkları şiddete ait veri çözümlemelerini ve bir yıllık sığınak deneyimini anlatıyor.

Mor Çatı Yayınları, 1996
Bu kitabın gerçek yazarları yaşadığı şiddeti açıklamayı göze alan bine yakın kadındır. Bazıları ölüm tehlikesini, bazıları varolan sınırlı olanaklarını kaybetmeyi göze alarak konuşan, şiddeti ifadelendiren bu kadınlar, Türkiye'de ilk kez kadına yönelik üstü örtülü kalmış olan aile içi şiddeti tüm ayrıntılarıyla ortaya koydular.

Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası
K Yayınları, Ekim 1989 
Herşey 1987 yılının Şubat ayında başladı.. Çankırı'da bir yargıç, dayak yediği için boşanmak isteyen bir kadının talebini "kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek gerek" vecizesini (!) öne sürerek reddetmişti.