Şiddetten uzaklaşmak için daha çok özgürlük!

Türkiye’de kadın sığınakları için mücadele, feministler tarafından 80’li yılların sonunda başlatıldı. Erkek şiddetinin ne denli yaygın olduğu ortaya kondu. Ardından yapılan araştırmalar her 10 kadından 4’ünün fiziksel şiddet gördüğünü gösterdi. Üstelik şiddet fiziksel olanla sınırlı değildi, psikolojik, cinsel boyutları bulunuyordu. Kısacası erkek şiddetini besleyen sisteme karşı kadın dayanışması güçlendirilmeli, canımıza kasteden şiddet çemberinin dışına çıkabilmek için sığınaklar açılmalıydı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de feministler sığınaklarda kadın ve çocukların şiddetsiz bir yaşama geçiş yapabilmeleri yönünde pek çok deneyim biriktirdiler.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve Mor Çatı

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında geliyor. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor1. Aile, ev içinde ve yakın ilişkilerdeki kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutları bulunuyor. Bu şiddetin kaynağında, toplumun her alanında izlerini görebileceğimiz erkek egemen sistem yatıyor. Erkeklerin egemenliklerini tehdit altında görmeleri ya da bu egemenliği güçlendirmek istemeleri şiddet uygulamalarının nedenlerini oluşturuyor. Erkeklerin evde uyguladıkları şiddet çocuklara da zarar veriyor. Fiziksel yaralanmalar, aşırı korku, yetersizlik duygusu, özgüven eksikliği bu zararlar arasında yer alıyor.