Kadınlar 4320 sayılı yasa ile ilgili yeterli bilgi alamıyor!
Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla yapılan görüşmeler, şiddet uygulayanı evden uzaklaştıran 4320 sayılı yasa ile ilgili yeterli bilgi alamadıklarını ortaya koydu. Her üç kadından birinin aile içinde şiddete maruz kaldığı Türkiye’de bu yasanın önemi büyük. Ancak 1998 yılında çıkarılan yasanın uygulanmasında hala sorunlar yaşanıyor. 

Barınak değil, sığınak istiyoruz!
Sığınaklar kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin en önemli araçlarıdır. Kadın ve çocukların şiddetten uzak yeni yaşam alternatifleri oluşturabilmelerini, bunun için güçlenmelerini sağlar. Bu amaçla açılmalı ve düzenlenmelidir. 

Sayın Murat Bardakçı
Sayın Erhan Afyoncu
18 Nisan’da yayınlanan Tarihin Arka Odası programında feministler ve Mor Çatı konusunda söyledikleriniz üzerine açıklama yapma gereği duyduk. Yüzlerce yıllık bir hareketten, feminist hareketten söz ederken tutumunuz açıkçası tarihsellikten fazlasıyla uzak ve ne yazık ki bir o kadar da sığ idi. Tarihçi, gazeteci, öğretim üyesi vb. kimliklerin cinsiyetçiliği maskeleyemediğini bir kez daha düşündük ve feminizm iyi ki var dedik. 

Her 4 çocuktan 1’i cinsel istismara uğruyor
Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen haberlerin de ortaya koyduğu gibi çocukların cinsel istismarı çoğu kez cezasız kalan, ancak çok yaygın bir suçtur. Geçen yıl 19 Kasım Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Gününde 128 ülkeden 781 örgütün yayınladığı deklarasyonda her 4 çocuktan 1’inin cinsel istismara uğradığı açıklanmıştır. Cinsel istismar çocuklara çok büyük ölçüde tanımadıkları, bilmedikleri, onları şekerle kandırmaya çalışan kişiler tarafından değil, aile içinde, ona bakım hizmeti veren, güven, sevgi ve bağlılık ilişkisinin bulunduğu erkekler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Mor Çatı 15 Ocak’ta bir konferans düzenliyor
20 yıldır kadına yönelik aile içi şiddete karşı mücadele eden Mor Çatı, bu konuda dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmaların değerlendirileceği, yeni perspektiflerin ele alınacağı bir konferans düzenliyor. Toplantının katılımcıları arasında konunun yetkin isimleri bulunuyor. Güldal Akşit (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı),  Domenica Bumma (Avrupa Biriliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu), Prof. Dr. Nükhet Sirman (Boğaziçi Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü), Prof. Dr. María do Mar Castro Varela (Alice Salomon Hochschule/University of Applied Sciences /Berlin/ Almanya), Prof. Dr. Binnaz Toprak Boğaziçi Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü), Prof. Dr. Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi SBF), Av. Hülya Gülbahar (Feminist aktivist) konferansın katılımcılarından bazıları. 

Erkeklerin kadın ve çocuklara karşı işledikleri taciz, tecavüz gibi cinsel suçlar son derece yaygın. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü cinsel şiddet de dahil olmak üzere erkeklerin şiddetine maruz kalıyor, her 5 çocuktan 1’inin istismar gördüğü düşünülüyor. Bu durum cinsel şiddet uygulayan erkeklerin hasta olması ile açıklanamayacağı gibi çözümü de cinsel şiddet uygulayan bazı erkeklerin tedavisi olamaz.