Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Genel Müdürlüğünüz tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesinin bir bileşeni olarak yürütülmekte olan Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Yönlendirme Komitesi içinde yer almaktadır. 

“Ev içi Şiddete Karşı Kadınların Dayanışma Merkezleri Aracılığıyla Güçlendirilmesi” projesi tamamlandi.
Mor Çatı, Avrupa Birliği’nden sağladığı finansal destekle yürüttüğü “Ev içi Şiddete Karşı Kadınların Dayanışma Merkezleri Aracılığıyla Güçlendirilmesi” projesini tamamladı.  Haziran 2007’de başlayan  proje 18 ay sürdü.

Kadınlar 4320 sayılı yasa ile ilgili yeterli bilgi alamıyor!
Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla yapılan görüşmeler, şiddet uygulayanı evden uzaklaştıran 4320 sayılı yasa ile ilgili yeterli bilgi alamadıklarını ortaya koydu. Her üç kadından birinin aile içinde şiddete maruz kaldığı Türkiye’de bu yasanın önemi büyük. Ancak 1998 yılında çıkarılan yasanın uygulanmasında hala sorunlar yaşanıyor. 

Barınak değil, sığınak istiyoruz!
Sığınaklar kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin en önemli araçlarıdır. Kadın ve çocukların şiddetten uzak yeni yaşam alternatifleri oluşturabilmelerini, bunun için güçlenmelerini sağlar. Bu amaçla açılmalı ve düzenlenmelidir. 

Sayın Murat Bardakçı
Sayın Erhan Afyoncu
18 Nisan’da yayınlanan Tarihin Arka Odası programında feministler ve Mor Çatı konusunda söyledikleriniz üzerine açıklama yapma gereği duyduk. Yüzlerce yıllık bir hareketten, feminist hareketten söz ederken tutumunuz açıkçası tarihsellikten fazlasıyla uzak ve ne yazık ki bir o kadar da sığ idi. Tarihçi, gazeteci, öğretim üyesi vb. kimliklerin cinsiyetçiliği maskeleyemediğini bir kez daha düşündük ve feminizm iyi ki var dedik. 

Her 4 çocuktan 1’i cinsel istismara uğruyor
Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen haberlerin de ortaya koyduğu gibi çocukların cinsel istismarı çoğu kez cezasız kalan, ancak çok yaygın bir suçtur. Geçen yıl 19 Kasım Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Gününde 128 ülkeden 781 örgütün yayınladığı deklarasyonda her 4 çocuktan 1’inin cinsel istismara uğradığı açıklanmıştır. Cinsel istismar çocuklara çok büyük ölçüde tanımadıkları, bilmedikleri, onları şekerle kandırmaya çalışan kişiler tarafından değil, aile içinde, ona bakım hizmeti veren, güven, sevgi ve bağlılık ilişkisinin bulunduğu erkekler tarafından gerçekleştirilmektedir.