Türkiye’de her dört kadından biri, fiziksel şiddet görüyor; yüzde 44’ü ise psikolojik şiddet mağduru. Psikolog Güneri, “Şiddeti sadece şiddet uygulayan kişi durdurabilir. Kadınlar şiddeti durduramaz çünkü şiddetin sebebi değil” diyor...

 

Mor Çatı  Dayanışma Yemeğinde  Büyük Buluşma…

Mor Çatı tam 25 yıldır kadınların yanında…

25 yıldır, kadın olmanın gücü ile güvenin, dayanışmanın ve ayakta kalmanın sembolü olan Mor Çatı, aralarında kültür sanat ve iş dünyasından isimlerin de olduğu  “Mor Çatı dostları kadına yönelik şiddete karşı  25. Yıl Dayanışma Yemeği” nde biraraya geldi. 

25 Yıldır kadına yönelik şiddetle mücadelenin ve kadın dayanışmasının sembolü olan Mor Çatı’ya gelir yaratmak amacı ile düzenlenen dayanışma yemeğinde,  aralarında kültür-sanat, siyaset ve  iş dünyasından kadına yönelik şiddete duyarlı  isimlerin olduğu çok sayıda Mor Çatı dostu kadına yönelik şiddete karşı dayanışmayı büyütmek için buluştu. 

Mor Çatı’nın 25 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin devam edebilmesi için dayanışmanın önemine değinen, Nacide Berber’in yaptığı  açılış konuşmasının ardından, Mor Çatı kurucularından avukat Canan Arın Mor Çatı’nın kuruluş sürecini, psikolog Feride Güneri ise şiddete maruz kalan kadınların ve Mor Çatı’nın mücadele deneyimlerini paylaştı. Bu paylaşımların ardından  yemeğe geçildi. 

25 yıldır hayatlarımızı savunuyoruz

25. yılımızda dayanışmayla güçleniyoruz

 

Mor Çatı kurulduğu 1990 yılından itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ve kadın dayanışmasının sembolü oldu.

25 yıldır, Şiddetin sorumlusunun fail olduğunu unutmadan, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları yargılamadan dinledi ve ihtiyaç duydukları desteği, kendi imkânları ölçüsünde verdi.  Bugüne kadar 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdi. 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği verdi. Bu destekler sayesinde, birçok kadın şiddete maruz kalmasının kendi suçu olmadığını ve şiddetsiz bir hayatı kurabilecek güçte olduğunu fark etti.  

25. Yıl Etkinliklerimiz Vesilesi ile 2014 Faaliyet Raporumuzu Paylaşıyoruz.

Kurulduğumuz 1990 yılından itibaren, kadın olmanın gücü ile güvenin, dayanışmanın ve ayakta kalmanın sembolü olduk. 25 yıldır aile içi şiddet alanında yürüttüğümüz mücadele sayesinde, kadınların en güvendiği ve ilk başvurduğu kurumların başında yer alıyoruz.   

Kurulduğumuz ilk günden bu yana, şiddetin sorumlusunun, fail olduğunu unutmadan, şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olmayacağını savunarak, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları yargılamadan dinledik ve ihtiyaç duydukları destekleri, kendi imkânlarımız ölçüsünde verdik. Mor Çatı, bugüne kadar 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdi. 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği verdi. 

Kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelemizde yol alırken görüyoruz ki kadınlarla birlikte çocuklar ve ergenler de erkek - devlet şiddetinin hedefi ve tanığı oluyorlar. Ailede, sokakta, okulda ihmal ve istismara uğruyor, şiddeti "normalleştirme" sürecine giriyorlar. 

Bu nedenle, çocuk ve ergenlerin ihmal ve istismar konusunda farkındalık kazanması ve şiddetle mücadele etme yönünde güçlenmesi çok önemli. Bu hedefle, toplumsal cinsiyet eşitliği, güç ve iktidar ilişkileri, şiddet ve mücadele/güçlenme/dayanışma konularına çocuk/ergen odaklı bakabilmek, çocuk ve ergenlere doğrudan temas edebilmek için, "Mor Çatı Çocuk ve Ergen Çalışma Grubu"nu oluşturduk. Bu gruptaki çalışmalarımızı çocuklar ve ergenler için atölyeler hazırlamak, söyleşiler yapmak, yayın, broşür, afiş vb. çıkarmak, bu sayede onlarla birlikte üretmek ve sorgulamak, cinsiyet eşitliğine dair bilgi ve paylaşımı çoğaltmak şeklinde planladık. 

Kadınlara yönelik erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınlar olarak bu yıl 8 Mart’ta “hayatlarımızı savunuyoruz” diyoruz.