25 yıldır hayatlarımızı savunuyoruz

25. yılımızda dayanışmayla güçleniyoruz

 

Mor Çatı kurulduğu 1990 yılından itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ve kadın dayanışmasının sembolü oldu.

25 yıldır, Şiddetin sorumlusunun fail olduğunu unutmadan, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları yargılamadan dinledi ve ihtiyaç duydukları desteği, kendi imkânları ölçüsünde verdi.  Bugüne kadar 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdi. 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği verdi. Bu destekler sayesinde, birçok kadın şiddete maruz kalmasının kendi suçu olmadığını ve şiddetsiz bir hayatı kurabilecek güçte olduğunu fark etti.  

25. Yıl Etkinliklerimiz Vesilesi ile 2014 Faaliyet Raporumuzu Paylaşıyoruz.

Kurulduğumuz 1990 yılından itibaren, kadın olmanın gücü ile güvenin, dayanışmanın ve ayakta kalmanın sembolü olduk. 25 yıldır aile içi şiddet alanında yürüttüğümüz mücadele sayesinde, kadınların en güvendiği ve ilk başvurduğu kurumların başında yer alıyoruz.   

Kurulduğumuz ilk günden bu yana, şiddetin sorumlusunun, fail olduğunu unutmadan, şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olmayacağını savunarak, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları yargılamadan dinledik ve ihtiyaç duydukları destekleri, kendi imkânlarımız ölçüsünde verdik. Mor Çatı, bugüne kadar 35 binden fazla kadın ve çocuğa dayanışma merkezinde sosyal, hukuki ve psikolojik destek verdi. 379 kadına ve 453 çocuğa ise sığınak desteği verdi. 

Kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelemizde yol alırken görüyoruz ki kadınlarla birlikte çocuklar ve ergenler de erkek - devlet şiddetinin hedefi ve tanığı oluyorlar. Ailede, sokakta, okulda ihmal ve istismara uğruyor, şiddeti "normalleştirme" sürecine giriyorlar. 

Bu nedenle, çocuk ve ergenlerin ihmal ve istismar konusunda farkındalık kazanması ve şiddetle mücadele etme yönünde güçlenmesi çok önemli. Bu hedefle, toplumsal cinsiyet eşitliği, güç ve iktidar ilişkileri, şiddet ve mücadele/güçlenme/dayanışma konularına çocuk/ergen odaklı bakabilmek, çocuk ve ergenlere doğrudan temas edebilmek için, "Mor Çatı Çocuk ve Ergen Çalışma Grubu"nu oluşturduk. Bu gruptaki çalışmalarımızı çocuklar ve ergenler için atölyeler hazırlamak, söyleşiler yapmak, yayın, broşür, afiş vb. çıkarmak, bu sayede onlarla birlikte üretmek ve sorgulamak, cinsiyet eşitliğine dair bilgi ve paylaşımı çoğaltmak şeklinde planladık. 

Kadınlara yönelik erkek şiddetine karşı mücadele eden kadınlar olarak bu yıl 8 Mart’ta “hayatlarımızı savunuyoruz” diyoruz.

İstanbul’daki 37 kamu hastanesini arayarak yaptığımız araştırmanın sonuçlarına yer verdiğimiz ve 03.02.2015 tarihinde web sitemizde (morcati.org.tr) yayımladığımız, Kürtaj Yapıyor musunuz? “Hayır Yapmıyoruz,”[1] başlıklı yazımıza Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yanıtı[2] medya organları aracılığı ile öğrenmiş bulunuyoruz. [3] Bakanlığın söz konusu yanıtında “bir vakıf” şeklinde yer verdiği Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 25 yıldır binlerce kadın ve çocuğa, psikolojik, hukuki ve sosyal destek vermektedir. Mor Çatı’nın kuruluş amacı, şiddete maruz kalan kadın ve beraberindeki çocuklarla dayanışma kurarak şiddetsiz bir hayatı yaşayabilmelerine destek olmaktır. Kadın ve çocukların şiddet yaşantısından kurtulabilmeleri için ihtiyaç duydukları desteklere erişmeleri, kadına yönelik erkek şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılıkla mücadele alanında, başta sığınaklar olmak üzere ilgili mekanizmaların oluşturulması, takibi, uygulanması konularında çalışmalar yürütmekte olan Mor Çatı, Türkiye’nin en önemli bağımsız kadın örgütlerinden biridir. 

Kaç kez, sokakta takside, dolmuşta yalnız kadıysanız, telefonla konuşma taklidi yaptınız? Kadınların her an bu tehdit ile yaşamını sürdürmek zorunda kalması yeterince kadın cinayetini anlatmıyor mu size?