Mor Çatı'nın mart ayında başladığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütülen “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” isimli projenin ilk adımı olarak veri toplama model ve sistemleriyle ilgili bir kaynakça taraması yaptık. Kadına yönelik şiddetle ilgili veri toplama yalnızca kadın örgütlerinin değil, devletlerin ve uluslar üstü kurumların da sorumluluğunda olduğu için çok çeşitli kaynaklara rastladık. Ancak yine de hali hazırda kullanılan veri tabanı programlarıyla ilgili değerlendirmelere ulaşmakta güçlük çektik. Projenin bir sonraki adımında iyi uygulama örneklerini de inceleyerek en kısa zamanda raporumuzu paylaşacağız. 

Mor Çatı’nın da içinde bulunduğu Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay’ı bileşeni  12 kadın örgütü, bulundukları illerin kamu hastanelerini telefonla arayarak hastanede kürtaj yapılıp yapılmadığını sordu. Aldıkları yanıtlar sonucunda hazırladıkları Kamu Hastaneleri Kürtaj Uygulamaları Araştırma Raporu, kamu hastanelerindeki fiili kürtaj  yasağını bir kez daha ortaya koydu.(1)

WAVE ağının Harekete geç! Kampanyası basın duyurusunu paylaşıyoruz:

Harekete geç! şiddette maruz kalan kadınların ve çocuklarının destek ve korumaya ulaşma hakları üzerine bir kampanyadır

Avrupa’da her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Ancak kadınların da vergi ödediği devlet, onların uzmanlaşmış destek hizmetlerine erişimini sağlamada başarısız oluyor. 46 Avrupa ülkesinden sadece 15’inde uzmanlaşmış bir yardım hattı var ve Avrupa’da en az 47,000 sığınak kapasitesi açığı mevcut. Tecavüz ve cinsel saldırı destek merkezleri bulunmuyor.  Ayrımcılık, en kırılgan gruplardaki kadınların desteğe ulaşmasını engelliyor!

"Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması Ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu"nun geçtiğimiz gün hazırlayıp Meclis'e sunduğu rapor ile kadın ve çocuk haklarının çok büyük ölçüde tırpanlanmak ve gasp edilmek istendiğini endişeyle görüyor, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olarak bu duruma seyirci kalmayacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 26-27 Şubat tarihlerinde, Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlediği “2010’larda Erkek Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları ve Dayanışma Politikaları: Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları” başlıklı uluslararası konferansa, 11 ülkeden, 40 Kadın ve LGBTİ örgütünden 200 kişi katıldı.