Mor Çatı tarafından 26 Haziran’da “Kadın Cinayetleri ve Feminist Mücadele” konulu bir panel gerçekleştirildi. Mor Çatı gönüllüsü Esra Baş’ın moderatörlüğü üstlendiği panelde konuşan Handan Koç, Sevgi Binbir ve Anna Pramstrahler cinayetlerin temelinde erkek egemenliğinin yattığı belirttiler.

Sığınak ve danışma merkezlerindeki psikologlar, Mor Çatı tarafından düzenlenen bir atölye çalışmasında ilk kez bir araya geldiler. Türk Psikologlar Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen çalışmada, kadına yönelik şiddet ve travma alanında psikoloğun ihtiyacı ve sınırları, güçlendirici ve destekleyici çalışmaların önemi, psikoloğun diğer çalışmacılarla ilişkileri ele alındı, sorun alanları belirlendi.