Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı güçlendirmek, yasalarda, uluslararası sözleşmelerde ve bunların uygulanmasında karşılaşılan sorunlara dikkat çekmek için mücadele eden Mor Çatı'nın desteği ile 3 ayrı video ve afiş hazırlandı.

Sonbaharda yapılması planlanan 16. Kurultay öncesinde Kurultay Bileşenleri İstanbul’da buluştu. 26-27-28 Nisan tarihlerinde toplanan Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı’na,  kurultay bileşeni on yedi örgüt katıldı. Toplantıda, Kurultay Bileşeni olmak isteyen dört yeni kadın örgütü de kendilerini tanıttı.

Aralarında Mor Çatı’nın da bulunduğu 40’a yakın kadın ve lgbt örgütü, Taksim’de 6 erkeğin bir kadına yönelik tecavüz girişimine ve kadını kurtarmaya çalışan başka bir kişinin darp edilmesine tepki göstererek, 21.03.2013 tarihinde basın açıklaması yaptı.

Bu yıl 11.si yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldık. Galatasaray Meydanı’ndan Taksim'e kadar, kadın dayanışması için sloganlarımızı haykırarak yürüdük. Yürüyüşün öncesinde, 8 Mart’ın erkek egemenliğini güçlendiren politikaların gölgesinde kutlandığına dikkat çekerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, KSGM ve Başbakanlığı faks yağmuruna tuttuk.

Mor Çatı’nın çağrısıyla 26 ve 27 Ocak’ta İstanbul’da toplanan ‘ŞÖNİM ÇALIŞTAYI’na katılan, bazı belediyelerin kadın koordinasyon birimlerinin de aralarında bulunduğu 48 kadın örgütünü temsil eden yaklaşık 120 kadın, görüş birliğine vardıkları konuları kamuoyuyla paylaştı.

Mor Çatı, 6411 Sayılı Yasa TBMM’de görüşülürken çağrı yaparak sorumluları uyardı. Mor Çatı, Cumhurbaşkanı Gül'den yasayı kısmen veto etmesini istedi. Bir gecede Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yasayla, kadına karşı şiddet kapsamında suç işleyen ve çoğu eşini "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" gibi suçlardan ceza alan dayakçı kocalar da tahliye edilecek. Bu suçlar için ceza ertelemesi yolu da getirildiği için şiddet uygulayan erkekler hapse girmeyecek.