Bu yıl 13. kez bir araya gelecek olan, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin Türkiye’deki en geniş platformu, kurultay öncesinde, ana bileşenler toplandı. Kurultayın örgütlenmesine yönelik ilkeler gözden geçirildi. 25-27 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılan toplantıya ana bileşenlerden, Adana Akdam, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, ÇEKEV İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği, Diyarbakır Selis, Elder Çanakkale, Ergani Selis, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, KADAV, Kamer Vakfı, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği, Mor Çatı, Muş Kadın Derneği, Söke Kadın Sığınmaevi Derneği, Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Merkezi Derneği, VAKAD Van Kadın Derneği, Van Saray Kadın Derneği katıldılar.

Ara kurultay çalışmalarına birinci gün feminist araştırmacı Nükhet Sirman’ın da katıldığı ayrımcılık konusundaki atölye ile başladı. 2009’da Adana’da gerçekleştirilen 12. kurultayda bileşenlerin “ayrımcılık”la ilgili bir atölyede buluşmaları kararlaştırılmıştı. Atölyenin ardından, kurultay çalışmalarını ilkelerini yeniden gözden geçirmeye yönelik olarak sürdürdü. 27 Haziran’da ise Mor Çatı’nın 20. yılı nedeniyle yapılan sokak partisini, çeşitli illerden kadınların katılımı çok daha coşkulu hale getirdi.

Ara kurultayda alınan kararlar, toplantıya katılamayan bileşenlerin de imzasına açık bulunuyor.    

  1. Kurultay ana bileşenleri:1998 yılından bu yana her yıl toplanan Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın örgütleyicisi, ana bileşeni, sığınak veya dayanışma merkezi bulunan ya da bunu kısa vadede hedefleyen feminist ve bağımsız kadın örgütlenmeleridir. Ana bileşenler arasında bulunan ve süreç içinde faaliyet alanı değişim gösteren kuruluşlardan, deneyimlerini paylaşmaları ve kurultayda yeni yapılarına uygun bir konum almaları beklenir.
  2. Kurultayın hedefi: Kurultay aile içinde kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin güçlendirilmesini, sığınak ve danışma/dayanışma merkezlerinin kadın ve çocukların şiddetten uzak bir yaşama geçişlerini sağlayacak bir işleve kavuşmalarını, feminist yöntemlerle yürütülmelerini, kadın örgütlenmeleri arasında dayanışma ve paylaşımların geliştirilmesini hedefler.
  3. Kurultayın ilkeleri: Kurultay a) kadınların kendi aralarındaki sınıf, etnisite, inanç, cinsel yönelim gibi farklılıklarının üzerini örtmeye çalışmayan ve bunların konuşulabilmesine zemin yaratacak bir yaklaşım benimser. Kadınların öznelliklerinin, her deneyimin eşsiz ve benzersiz olabileceğinin farkındadır. Ortak hedef aile ve yakın ilişkilerde yaşanan erkek şiddetine ve erkek egemen zihniyete karşı mücadele etmektir. b) Ayrımcılığın doğrudan ve dolaylı biçimlerinden uzak durur. Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere etnik köken, inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim ayrımcılıklarına karşı farkındalığın geliştirilebilmesi için atölye vb çalışmalar yapar. c) Milliyetçi ve militarist söylem ve eylemlerden uzak durur, kurultay bileşenleri bunların kadına yönelik şiddete karşı mücadele ortak hedefini zayıflattığının farkındadır. d) Şiddetsiz tartışma yöntemleri benimser, kadınların kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açar. Kurultay bileşenleri feminist yöntemlerle ilgili farkındalığın yükseltilmesi için atölye vb çalışmalar yapar.
  4. Kurultay katılımcıları: Kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden tüm kadın örgütleri ve feministler, belediye ve SHÇEK gibi kuruluşların kadına yönelik şiddetle ilgili birimleri kurultay katılımcısıdır. Kurultay katılımcıları; kurultay bütçesinin yol ve konaklama için ayrılan bölümünden yüzde 40 oranında yararlanırlar. Kalan miktar kurultay ana bileşenleri için ve kurultaya geniş katılımlarını sağlayabilmek amacıyla kullanılır. 
  5. Kurultay çalışmalarının örgütlenmesi a) Kurultayın her yıl farklı bir ilde yapılmasına çalışılır. O ildeki kadın örgütlenmeleri kurultayın örgütlenmesi konusunda dayanışma oluştururlar. b) Her yıl bir ara kurultay yapılması hedeflenir. Bu ara kurultayda ana bileşenler, gelecek kurultayın hedefi, içeriği, kararların uygulanması konusunda ortak politika belirlerler. c) Kurultay, birinci gün tüm katılımcıları ile birlikte toplanır. d) İlk gün sunulacak tebliğlerin deneyim paylaşımının ötesinde, kurultayın hedeflerine uygun politik sonuçların çıkarılabilmesini sağlayacak zenginlikte olabilmesi hedeflenir. Kurultay bileşenleri, ara kurultaylarda belirlenecek konularda, kurultay dışından konuya yoğunlaşmış kadınları tebliğ sunmak üzere davet ederler. Tebliğ konularının, kurultayın hedefleri ile doğrudan ilişkili olabilmesi için ana bileşenler arasında önceden tartışılabilmesi hedeflenir. Birinci gün sunulan tebliğler atölye çalışmalarının da önünü açan nitelikte olmalıdır. e) İkinci gün atölye çalışmaları yapılır. Atölye konularının önceden belirlenebilmesi hedeflenir. Atölyeler kapalı ve açık olmak üzere 2 şekilde düzenlenir. Kapalı atölyelere ana bileşenlerle, SHÇEK, belediye gibi kurumların sığınak ve danışma merkezi çalışmacıları katılır. Açık atölyeler hem kurultay bileşenlerine, hem de erkek şiddetine karşı mücadele etmek isteyen tüm kadınlara açıktır. f) Sekretarya: Kurultay ana bileşenleri iç ve dış iletişimin sağlanabilmesi, kurultayın amacına uygun şekilde örgütlenebilmesi, kurultay kararlarının uygulanabilmesi için bir sekretarya oluşturur. Bu sekretarya kurultayı temsil eder, özellikle devlet kurumları ile ilişkilerde kurultayın ve ana bileşenlerin görünürlüğünü sağlar. Kurultayın yapılacağı ildeki kadın örgütlenmesi sekretaryanın bir parçasıdır. İlk sekretarya Mor Çatı, AKDAM ve Selis’ten oluşmuş, 13. kurultayın evsahibi olan Aydın-Söke Kadın Sığınmaevi Derneği de sekretaryanın doğal üyesi olmuştur. Kurultay sekretaryasının her yıl, eski üyelerden birinin kalması koşuluyla rotasyonu hedeflenir. g) Kurultay ana bileşenleri kbilesen@googlegroups.com aracılığıyla iç iletişimlerini sürdürürler. ilkadim@yahoogroups.com ise kurultay bileşenleri ve alandaki çalışmacılara açıktır. h) Kurultay bileşenleri, kendi bulundukları merkezdeki yerel yönetimlerden kurultay çalışmalarına bütçe ayırmalarını ve bünyelerinde bulunan çalışmacıların kurultaya katılımını teşvik etmelerini talep ederler. Bu yolla kurultay bütçesinin genişlemesi ve kurultayın bağımsızlığının güçlenmesi sağlanır.
  6. Kurultay sonuçlarının paylaşımı: a) Kurultayın birinci günü ve son günü yapılacak basın açıklamaları ile başta kurultayın yapıldığı il olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında bu çalışmaya dikkat çekilmesi amaçlanır. b)Kurultay bileşenleri, kurultayda alınan kararların, yapılan çalışmaların sonuçlarını kendi bulundukları kuruluşlarda en yaygın şekilde paylaşmayı, kurultay kararlarını yaşama geçirebilmeyi hedefler. Bu doğrultuda kurultay bileşenleri arasında dayanışma oluşturulur. c) Kurultayın önümüzdeki aylarda yayında olacak web sitesinin (www.siginaksizbirdunya.org) sürekliliği ve güncelliği sağlanarak kurultay sonuçlarının en yaygın şekilde paylaşılmasına çalışılır.